Giá LPG 2021

GIÁ LPG 2021 MỚI NHẤT

*Lưu ý: Giá trong bảng được cập nhật bởi Saudi Aramco 2021 Propane Butane Giá Trung Bình (US$/ton)  Tháng 1 550 530 540 Tháng 2 605 585 595 Tháng 3 625 595 610 Tháng 4 560 530 545 Tháng 5 495 475 485   Tổng quan về giá LPG 3 năm gần nhất,  

Xem Thêm...