Giá LPG 2021

GIÁ LPG 2021 MỚI NHẤT

*Lưu ý: Giá trong bảng được cập nhật bởi Saudi Aramco 2021 Propane Butane Giá Trung Bình (US$/ton)  Tháng 1 550 530 540 Tháng 2 605 585 595 Tháng 3 625 595 610 Tháng 4 560 530 545 Tháng 5 495 475 485 Tháng 6 530 525 527.5 Tháng 7 620 620 620 Tháng 8 660 655 657.5 Tháng 9 665 665 665 Tháng 10 800 795 797.5 Tháng 11 870 830 850 Tháng 12 795 750 772.5     Tổng quan về giá LPG 3 năm gần nhất Xem thêm: Bảng quy đổi nhiên liệu các loại khí đốt (CNG, LPG, FO, DO).

Xem Thêm...